Meldingsformulieren

Als u ontvangstmeldingsplichtig bent op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die u in ontvangst neemt bent u verplicht de afvalstoffen die u ontvangt te melden.

5682
Aanvraagformulier bedrijfsnummers
€ 49,07 € 49,07 49.073899999999995 EUR
5663
5662
Meldingsformulier maandelijksontvangst laser (volgorde 2, 1)
€ 34,60 € 34,60 34.600500000000004 EUR
5653
Meldingsformulier afgifte in 2-voud handmatige set (volgorde 1,2)
€ 34,60 € 34,60 34.600500000000004 EUR
5652
Meldingsformulier afgifte laser (volgorde 2, 1)
€ 34,60 € 34,60 34.600500000000004 EUR
5643
Meldingsformulier 1e ontvangst handmatige set (volgorde 1,2)
€ 34,60 € 34,60 34.600500000000004 EUR
5642
Meldingsformulier 1e ontvangst laser
€ 100,00 € 100,00 100.0 EUR