Meldingsformulier 1e ontvangst handmatige set (volgorde 1,2)

5643
Leverbaar

2 werkdagen

Juridisch juist
De beste kwaliteit
Wij adviseren u in het maken van de juiste keuze
Vragen? Bel ons document-team (088 - 55 22 100)


Productomschrijving 

Als u ontvangstmeldingsplichtig bent op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die u in ontvangst neemt bent u verplicht de afvalstoffen die u ontvangt te melden. U kunt elektronische (zie www.vrom.nl) of schriftelijk melden. Als u schriftelijk meldt moet u het meldingsformulier eerste ontvangstmelding (voor de vaste gegevens over de afvalstroom) gebruiken voor het melden van een afvalstroom. Het formulier moet uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de kalendermaand waarin de desbetreffende afvalstoffen zijn ontvangen bij de meldingsinstantie aanwezig zijn. Gelijktijdig met het eerste ontvangstmeldingsformulier moet de maandelijke ontvangstmelding (variabele gegevens) bij de meldingsinstantie aanwezig zijn. 


Het meldingsformulier (eerste ontvangstmelding) bestaat uit 2 exemplaren. 

  • Blad 1 (wit), bestemd voor meldingsinstantie 

  • Blad 2 (geel), bestemd voor de ontvanger (be- verwerker) 


Op basis van de door de ontdoener verstrekte informatie uit het omschrijvingformulier en de door de ontvanger aan de ontdoener toegekende afvalstroomnummer vult de ontvanger het meldingsformulier (eerste ontvangstmelding) in. 

De ontvanger ondertekent deze en bewaart de gele kopie en stuur het witte origineel naar de meldingsinstantie. 


Artikelnummer: 5643 is uitgevoerd als set welke speciaal geschikt voor handmatige verwerking maar ook op een flatbed matrixprinter verwerkt kan worden.

Dit is een voorbeeld van de recent bekeken producten door de gebruiker.
Zodra de gebruiker ten minste één product heeft bekeken, is dit fragment zichtbaar.

Recent bekeken producten

Productspecificaties

Artikelnummer:
5643

Formaat:
210 mm * 297 mm + stock 13 mm

Materiaal:
zelfdoorschrijvend papier

Product soort:
Sets met stock van 13 mm

Verpakking:
Tweevoudig formulier

Verpakking eenheid:
500